Pages

Blogroll

About

Rabu, 17 April 2013

SOAL EBTANAS/ UAN/ UN (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA) Sejak Tahun 1985 s.d Tahun 2006

SOAL EBTANAS/ UAN/ UN

(SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA)

Sejak Tahun 1985 s.d Tahun 2006

:) :)
:) :) :)

SOAL EBTANAS/ UAN/ UN SD TAHUN 1994 – 2006)

A. SOAL MATEMATIKA
1. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD Matematika Tahun 1994 <<download disini>>
2. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD MatematikaTahun 1995 <<download disini>>
3. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD MatematikaTahun 1996 <<download disini>>
4. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD MatematikaTahun 1997 <<download disini>>
5. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD Matematika Tahun 1998 <<download disini>>
6. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD Matematika Tahun 1999 <<download disini>>
7. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD Matematika Tahun 2000 <<download disini>>
8. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD Matematika Tahun 2001 <<download disini>>
9. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD Matematika Tahun 2002 <<download disini>>
10. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD Matematika Tahun 2003 <<download disini>>
11. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD Matematika Tahun 2004 <<download disini>>
12. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD Matematika Tahun 2005 <<download disini>>
13. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD Matematika Tahun 2006 <<download disini>>
:)   :)   :)   :)   :)   :)   :)   :)
B. SOAL BAHASA INDONESIA
1. Soal Ebtanas SD Bahasa Indonesia Tahun 1994 <<download disini>>
2. Soal Ebtanas SD Bahasa Indonesia Tahun 1995 <<download disini>>
3. Soal Ebtanas SD Bahasa Indonesia Tahun 1996 <<download disini>>
4. Soal Ebtanas SD Bahasa Indonesia Tahun 1997 <<download disini>>
5. Soal Ebtanas SD Bahasa Indonesia Tahun 1998 <<download disini>>
6. Soal Ebtanas SD Bahasa Indonesia Tahun 1999 <<download disini>>
7. Soal Ebtanas SD Bahasa Indonesia Tahun 2000 <<download disini>>
8. Soal Ebtanas SD Bahasa Indonesia Tahun 2001 <<download disini>>
9. Soal Ebtanas SD Bahasa Indonesia Tahun 2002 <<download disini>>
10. Soal Ebtanas SD Bahasa Indonesia Tahun 2003 <<download disini>>
11. Soal Ebtanas SD Bahasa Indonesia Tahun 2004 <<download disini>>
12. Soal Ebtanas SD Bahasa Indonesia Tahun 2005 <<download disini>>
13. Soal Ebtanas SD Bahasa Indonesia Tahun 2006 <<download disini>>
:)   :)   :)   :)   :)   :)   :)   :)
C. SOAL ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)
1. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD IPA Tahun 1994 <<download disini>>
2. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD IPA Tahun 1995 <<download disini>>
3. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD IPA Tahun 1996 <<download disini>>
4. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD IPA Tahun 1997 <<download disini>>
5. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD IPA Tahun 1998 <<download disini>>
6. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD IPA Tahun 1999 <<download disini>>
7. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD IPA Tahun 2000 <<download disini>>
8. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD IPA Tahun 2001 <<download disini>>
9. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD IPA Tahun 2002 <<download disini>>
10. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD IPA Tahun 2003 <<download disini>>
11. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD IPA Tahun 2004 <<download disini>>
12. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD IPA Tahun 2005 <<download disini>>
13. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD IPA Tahun 2006 <<download disini>>
:)   :)   :)   :)   :)   :)   :)   :)
D. SOAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)
1. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD IPS Tahun 1994 <<download disini>>
2. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD IPS Tahun 1995 <<download disini>>
3. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD IPS Tahun 1996 <<download disini>>
4. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD IPS Tahun 1997 <<download disini>>
5. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD IPS Tahun 1998 <<download disini>>
6. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD IPS Tahun 1999 <<download disini>>
7. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD IPS Tahun 2000 <<download disini>>
8. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD IPS Tahun 2001 <<download disini>>
9. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD IPS Tahun 2002 <<download disini>>
10. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD IPS Tahun 2003 <<download disini>>
11. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD IPS Tahun 2004 <<download disini>>
12. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD IPS Tahun 2005 <<download disini>>
13. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SD IPS Tahun 2006 <<download disini>>
:)   :)   :)
:)   :)   :)   :)   :)

SOAL EBTANAS/ UAN/ UN SMP TAHUN 1986 – 2006)

A. SOAL MATEMATIKA
1. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SMP MATEMATIKA Tahun 1985 <<download disini>>
2. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SMP MATEMATIKA Tahun 1986 <<download disini>>
3. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SMP MATEMATIKA Tahun 1987 <<download disini>>
4. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SMP MATEMATIKA Tahun 1988 <<download disini>>
5. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SMP MATEMATIKA Tahun 1989 <<download disini>>
6. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SMP MATEMATIKA Tahun 1990 <<download disini>>
7. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SMP MATEMATIKA Tahun 1991 <<download disini>>
8. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SMP MATEMATIKA Tahun 1992 <<download disini>>
9. Soal Ebtanas/ UAN/ UN SMP MATEMATIKA Tahun 1993 <<download disini>>
10. Soal Ebtanas/ UN SMP MATEMATIKA Tahun 1994 <<download disini>>
11. Soal Ebtanas/ UN SMP MATEMATIKA Tahun 1995 <<download disini>>
12. Soal Ebtanas/ UN SMP MATEMATIKA Tahun 1996 <<download disini>>
13. Soal Ebtanas/ UN SMP MATEMATIKA Tahun 1997 <<download disini>>
14. Soal Ebtanas/ UN SMP MATEMATIKA Tahun 1998 <<download disini>>
15. Soal Ebtanas/ UN SMP MATEMATIKA Tahun 1999 <<download disini>>
16. Soal Ebtanas/ UN SMP MATEMATIKA Tahun 2000 <<download disini>>
17. Soal Ebtanas/ UN SMP MATEMATIKA Tahun 2001 <<download disini>>
18. Soal Ebtanas/ UN SMP MATEMATIKA Tahun 2002 <<download disini>>
19. Soal Ebtanas/ UN SMP MATEMATIKA Tahun 2003 <<download disini>>
20. Soal Ebtanas/ UN SMP MATEMATIKA Tahun 2004 <<download disini>>
21. Soal Ebtanas/UN SMP MATEMATIKA Tahun 2005 <<download disini>>
22. Soal Ebtanas/ UN SMP MATEMATIKA Tahun 2006 <<download disini>>
:)   :)   :)   :)   :)   :)   :)   :)
B. Soal Ebtanas/ UAN/ UN Bahasa Indonesia SMP
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Indonesia Tahun 1986 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Indonesia Tahun 1987 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Indonesia Tahun 1988 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Indonesia Tahun 1989 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Indonesia Tahun 1990 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Indonesia Tahun 1991 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Indonesia Tahun 1992 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Indonesia Tahun 1993 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Indonesia Tahun 1994 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Indonesia Tahun 1995 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Indonesia Tahun 1996 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Indonesia Tahun 1997 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Indonesia Tahun 1998 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Indonesia Tahun 1999 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Indonesia Tahun 2000 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Indonesia Tahun 2001 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Indonesia Tahun 2002 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Indonesia Tahun 2003 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Indonesia Tahun 2004 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Indonesia Tahun 2005 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Indonesia Tahun 2006 <<download disini>>
:)   :)   :)   :)   :)   :)   :)   :)
C. Soal Ebtanas/ UAN/ UN Bhs. Inggris SMP
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Inggris Tahun 1986 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Inggris Tahun 1987 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Inggris Tahun 1988 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Inggris Tahun 1989 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Inggris Tahun 1990 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Inggris Tahun 1991 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Inggris Tahun 1992 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Inggris Tahun 1993 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Inggris Tahun 1994 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Inggris Tahun 1995 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Inggris Tahun 1996 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Inggris Tahun 1997 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Inggris Tahun 1998 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Inggris Tahun 1999 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Inggris Tahun 2000 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Inggris Tahun 2001 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Inggris Tahun 2002 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Inggris Tahun 2003 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Inggris Tahun 2004 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Inggris Tahun 2005 <<download disini>>
Soal Ebtanas/ UN SMP Bhs. Inggris Tahun 2006 <<download disini>>